Tüm faaliyetlerimizde çalışan sağlığını ve iş güvenliğini ön planda tutmak, eğitimlerle çalışanların İSG bilincini arttırmak.

 

❖ Geri dönüşüm sektöründe performansına özenilen, çevre ve yaşam değerlerine saygılı öncü olmaktır." hedefini benimseyen çevre ve insan sağlığı yasalarıyla uyumlu, güvenilir ve kaliteli hizmet vermeyi,

❖ ISO Kalite, Çevre, İş Sağlığı ve Güvenliği standartlarının gerekliliklerine uymayı,

❖ Çevre kirliliğin önlenmesi için yerel otoriteler ve sanayi kuruluşları ile birlikte çalışmayı,

❖ Atık yönetim hizmetlerini şirketin tabi olduğu yerel ve uluslararası mevzuata uygun olarak yapmayı,

❖ Çalışanların, ziyaretçilerin ve komşuların faaliyetlerimiz nedeniyle maruz kalabilecekleri tehlike, riskleri ve kayıpları en aza indirmeyi,

❖ İşbirliği içinde olduğumuz paydaşlarımıza en iyi hizmeti vermek için lisanslarımızı güncel tutmayı, atık kapsamımızı genişletmeyi,

❖ Atık yönetim sürecinde öncelikli olarak yeniden kullanım, geri kazanım tercih etmeyi,

❖ Kuruluş adına çalışan kişilere sağlıklı ve emniyetli bir çalışma ortamı, iş güvenliği sağlamayı,

❖ Çevre, iş sağlığı ve güvenliği performansımızı, sürekli olarak iyileştirmeyi,

❖ Çalışanlarımızın yönetim sistemleri konusundaki bilinçlerini eğitimlerle arttırmayı,

❖ Müşterilerimizin memnuniyetini en üst düzeyde tutmayı,

❖ Gelecek nesillere sağlıklı bir çevre bırakmak amacıyla sosyal sorumluluk faaliyetleri düzenlemeyi taahhüt ederiz.