Seçkinler Plastik, tercih edilen güvenilir bir firma olma özelliğini arttırarak devam ettirmeyi bir hedef haline getirme yolunda;

 

❖ Müşterilerimizin memnuniyetinin sürekliliğini sağlamayı,

❖ Zamanında hizmet performansını etkileyen tüm tedbirleri alarak güvenli, emniyetli ve verimli hizmet sunmayı,

❖ Şirket bünyesindeki uygulamalarımızın iyileştirilmesi için tedarikçilerimiz ve hizmet sağlayıcılarımız ile olan iş birliğimizi geliştirmeyi,

❖ Aidiyet duygusu olan çalışanlar için mutluluk duyacakları bir çalışma ortamı yaratmak, gelişimlerine yönelik gerekli tüm eğitimleri gerçekleştirmek ve sisteme her aşamada uygun katılımlarını sağlamayı,

❖ Şartlara uygunluk sağlayarak süreçlerimizi çalışanlarımızla birlikte risk ve fırsatları değerlendirerek sürekli iyileştirmek ve geliştirmeyi,

❖ Tüm faaliyetlerimizde çevreye ve insana duyarlı olmayı, önlemler almayı taahüt ederiz.